ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรมและเหตุการณ์

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมจ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอ ,นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล ,น.ส.จีรวรรณ กนกแก้ว ผู้จัดการ CRM ผู้ธนาคารกรุงไทย นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันลงพื้นที่ดูแลรับลงทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้เข้าถึงโครงการ"เราชนะ" เพื่อรอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จำนวน 7,000 บาท และมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
ลงนามถวายพระพร