การประชุมเพื่อเตรียมงานประจำปี
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 21:44 25 กุมภาพันธ์ 2558

วานนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ พร้อม นางอุษา กัญจนวัตตะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมงานประจำปี ณ ห้องบรรยายสรุป ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง