ประชุมสามัญ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 00:26 25 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการเลือกนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์โซเล่ พัทยา ผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่า สมาชิกไว้วางใจ นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ต่อไป

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง