ประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2558
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 22:42 08 เมษายน 2558

วันนี้ - 8 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ พร้อมด้วย นางอุษา กัญจนวัตตะ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2558 ณ โรงแรมรอยัลพาเลช เมืองพัทยา จังหวัดชลุบรี

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง