การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 22:51 17 พฤษภาคม 2558

วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง