ประชุม TO BE NUMBER ONE
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 23:16 17 พฤษภาคม 2558

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ เป็นประธานการประชุม TO BE NUMBER ONE ณ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหัวแรด โดยมีหัวหน้าสาธารณะสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัคร(อสม.) สมาชิกกลุ่ม to be number one เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง