การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.บางละมุง
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 15:56 14 มิถุนายน 2558


ที่ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง นายชาคร กัญจนะวัฒตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.บางละมุง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 
โดยในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.บางละมุง นายชาคร กัญจนะวัฒตะ นายอำเภอบางละมุงได้พูดถึงเรื่องขายบารากุ เนื่องจากบารากุ มีสารประกอบของทาร์ และนิโคติน มีอันตรายไม่แตกต่างอะไรจากบุหรี่ ,เรื่องการลักรอบค้าประเวณีหรือเข้าข่ายค้ามนุษย์ อีกทั้งเรื่องเข้มงวดผู้ที่จำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คู่ละ 80 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป และอีกประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวด ซึ่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ซึ่งทางอำเภอจะได้จัดวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่หอประชุมโรงเรียนบางละมุง เพื่อเป็นการพระราชศักละ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งให้ผู้ที่เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ได้ใส่เสื้อสีม่วงเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง