นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสา
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 15:21 08 พฤษภาคม 2562

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดเยี่ยมผู้ป่วยจิตอาสา โรงพยาบาลบางละมุงจำนวน 2 ราย นส.รุจิภา วิชชุสกุลชัย อายุ 63 ปี เป็นอัมพฤกครึ่งซีก ไร้ญาติ และ นส.ยุพดี ปูจัง อายุ 52 ปี ป่วยเป็นมะเร็งเต้านม อยู่กับสามีซึ่งป่วยไม่มีแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และไม่มีรายได้ ในการนี้กิ่งกาชาดฯได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 และเครื่องอุปโภค บริโภคเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง