วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ เจริญ​ศรี​ นาย​อำเภอ​บางละมุง​/นายกกิ่งกาชาดอำเภอ​บางละมุง​ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี​ตำ​บล​หนองปลาไหล​ นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภา​องค์​การบริหาร​ส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ที่เป็นเพิงพักคนงาน บริเวณโรงงานคัดแยกไม้พาเลท เจ้ฟ้าค้าไม้ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 18:14 18 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ เจริญ​ศรี​ นาย​อำเภอ​บางละมุง​/นายกกิ่งกาชาดอำเภอ​บางละมุง​ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี​ตำ​บล​หนองปลาไหล​ นายเฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภา​องค์​การบริหาร​ส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอบางละมุง ได้ออกเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน ที่เป็นเพิงพักคนงาน บริเวณโรงงานคัดแยกไม้พาเลท เจ้ฟ้าค้าไม้ พื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุงเป็นที่พักคนงานคัดแยกไม้พาเลทของร้าน "เจ้ฟ้าค้าไม้" ซึ่งมีครัวเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 7 ครอบครัว โดยทำการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 5,000 บาท
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง