วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเลื่อนระดับเป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นโท และเข้ารับตราตั้งพร้อมพัดยศ พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลโป่ง เจ้าอาวาสวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 21:21 20 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุงให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเลื่อนระดับเป็นเจ้าคณะตำบล ชั้นโท และเข้ารับตราตั้งพร้อมพัดยศ พระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ เจ้าคณะตำบลโป่ง เจ้าอาวาสวัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง)ในการนี้ คณะกรรมการวัด ครู อาจารย์ ผู้นำชุมชนศิษยานุศิษย์ จึงร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีจัดให้มีขบวนแห่รถเชิญตราตั้ง รถเชิญพัดยศของพระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ที่มาจากวัดไร่ขิง ไปยังวัดโป่ง เข้าสู่ภายในกำแพงอุโบสถ จากนั้นข้าราชการชุดขาว ร่วมขบวนแห่เวียนขวารอบอุโบสถจนครบสามรอบเชิญตราตั้ง พัดยศสู่แท่นรองรับ โดยนายอำเภอบางละมุงเป็นผู้อ่านตราตั้ง พระสงฆ์สวดชยันโต และการแสดงมุทิตาจิตต่อพระครูธรรมรังษีวิสุทธิ์ เป็นอันเสร็จพิธี ณ วัดนพทองดีศรีพฤฒาราม (วัดโป่ง) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง