วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 21:07 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม“บริจาคโลหิต ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง