วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ(พัทยาก็มีนา) ครั้งที่ 9
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 21:14 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรม ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ภายใต้โครงการอนุรักษ์นาท้องถิ่น ปลูกข้าวไว้กิน พื้นแผ่นดินบรรพบุรุษ(พัทยาก็มีนา) ครั้งที่ 9 ในรูปแบบของกิจกรรมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีและการร่วมกันอนุรักษ์ไว้ซึ่งวิถีการทำนาของบรรพบุรุษให้คงอยู่ต่อไป ณ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง