วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดสังกะเปียว ภายใต้โครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดสังกะเปียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 21:16 11 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่วัดสังกะเปียว ภายใต้โครงการ “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ด้วยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดสังกะเปียว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันหาที่สุดมิได้ ณ วัดสังกะเปียว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง