วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 16:53 12 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ ณ เขตพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง