อำเภอบางละมุง ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย เชิญประชาชนลงทะเบียน"โครงการเราชนะ" สำหรับกลุ่มไม่มี Smart Phone เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 22:25 02 มีนาคม 2564

อำเภอบางละมุง ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย
เชิญประชาชนลงทะเบียน"โครงการเราชนะ" สำหรับกลุ่มไม่มี Smart Phone
เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
หลักฐานการลงทะเบียน
1. บัตรประชาชน ที่มีชิปการ์ด (ยังไม่หมดอายุ)
2.โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียน
3. ผู้ลงทะเบียนต้องมายืนยันด้วยตนเอง
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง