วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. อำเภอบางละมุง ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยพื้นที่อำเภอบางละมุง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จัดทำโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยบริการ การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 20:31 04 มีนาคม 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.
อำเภอบางละมุง ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทยพื้นที่อำเภอบางละมุง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จัดทำโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ โดยบริการ การลงทะเบียนโครงการ "เราชนะ" สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง โดยมีผู้ร่วมลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 45 คน
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง