วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมจ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอ ,นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล ,น.ส.จีรวรรณ กนกแก้ว ผู้จัดการ CRM ผู้ธนาคารกรุงไทย นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันลงพื้นที่ดูแลรับลงทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้เข้าถึงโครงการ"เราชนะ" เพื่อรอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จำนวน 7,000 บาท และมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 20:35 04 มีนาคม 2564

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ เขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมจ่าเอกพิทยาภรณ์ ก่อแก้ว ปลัดอำเภอ ,นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล ,น.ส.จีรวรรณ กนกแก้ว ผู้จัดการ CRM ผู้ธนาคารกรุงไทย นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ,เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันลงพื้นที่ดูแลรับลงทะเบียนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ให้เข้าถึงโครงการ"เราชนะ" เพื่อรอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จำนวน 7,000 บาท และมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1.นางตีมะห์ เกตุสุริยงค์ ที่อยู่ 20/4 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
2.นางกัลยา อินทนา ที่อยู่ 2/49 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
3.นายอนุวัฒน์ หนองใหญ่ ที่อยู่ 16/5 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
4.นางใย หนูขาว ที่อยู่ 66/52 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
📌เทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกับธนาคารกรุงไทย รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ได้เข้าถึงโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา โควิด-19 จากรัฐบาล จำนวน 7,000 บาท
⏰เริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 เทศบาลเมืองหนองปรือ
☎️สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 038933119
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง