จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ปีที่ 83
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 10:11 18 มีนาคม 2558

จัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2558

วานนี้ - ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือกาชาด ซึ่งจังหวัดชลบุรี กำหนดจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11 – 19 เมษายน 2558 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง ภายในงานได้จัดให้มีการออกร้านจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงคอนเสิร์ต และการออกร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ไว้ดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง โดยขอรับบริจาคสิ่งของจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ และผู้มีจิตกุศล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของร้านมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี

การจัดกิจกรรมในการจำหน่ายสลากมัจฉากาชาด จังหวัดชลบุรี จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนปัจจัยและสิ่งของเป็นจำนวนมาก ดังนั้นในวันนี้จึงมีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี ได้เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้าน มัจฉากาชาด ซึ่งประกอบไปด้วย เงิน รถจักรยานยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า พัดลม เตาอบไมโครเวฟ รถจักรยาน ให้แก่กาชาดเป็นจำนวนมากจัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง