นายอำเภอบางละมุง ขอความร่วมมืองดการจุดโคมลอย ประทัด จุดพลุในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เหตุการณ์วันต่อวันเวลาเผยแพร่ - 22:07 08 พฤศจิกายน 2558

นายอำเภอบางละมุง ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ งดการจุดโคมลอย ประทัด จุดพลุ บั้งไฟ โดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้าขายพลุ ดอกไม้ไฟ ประทัด โคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง 
ในช่วงเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 อำเภอบางละมุง และเมืองพัทยา มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาท่องเที่ยว เพื่อชมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ งดการจุดโคมลอย ประทัด จุดพลุ บั้งไฟ โดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้าขายพลุ ดอกไม้ไฟ ประทัด โคมลอย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เนื่องจากอุบัติภัยใน 'วันลอยกระทง' ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะไอเทมเสริมจำพวกพลุ ดอกไม้ไฟ, โคมลอย ฯลฯ ที่ตกเป็นข่าวครึกโครมสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นประจำทุกปี 
ทาง นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า การที่จะจำหน่ายพลุ ดอกไม้ไฟ จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งไม่มีการอนุญาตแต่อย่างใด เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบางละมุงที่มีบ้านเรือนประชาชนตั้งอยู่อย่างหนาแน่น มีร้านค้า โรงแรม สถานบริการต่าง ๆ ที่สำคัญในพื้นที่ใกล้เคียงมีนิคมอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ำมัน และเป็นเส้นทางการบินของสายการบินต่าง ๆ ที่จะขึ้นลง ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ที่ผ่านมาจะเห็นว่าโคมลอยสร้างความเสียหายให้กับบรรดาโรงงาน บ้านเรือน ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมาโดยตลอด เช่นเดียวกันกับประทัด ลูกหลานหลายคนต้องเซ่นสังเวยในการเล่นประทัดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มือ แขน ขา นิ้วขาด ทำให้เกิดความสูญเสียมาโดยตลอด ในส่วนการผลิตและจำหน่ายพลุดอกไม้ไฟ จำเป็นต้องทำการขออนุญาต หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พ.ร.บ.อาวุธปืนฯ มีโทษจำคุก 1 เดือนปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีเล่นพลุดอกไม้ไฟก่อสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่น ต้องโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 220 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 14,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง