วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดอำเภอบางละมุง โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภออุ้มผาง นายบรรลือ กุลละวณิขย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดกระทึงทอง
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 19:48 29 มกราคม 2563

วันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 20.00 น. นายคมสัน เอกชัย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายชวัฒน์ เทพทัพ ปลัดอำเภอบางละมุง โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภออุ้มผาง นายบรรลือ กุลละวณิขย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดกระทึงทอง

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง