นที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาอำเภอบางละมุงที่มาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน และ 1-10 ธันวาคม 2562
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 20:51 29 มกราคม 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาอำเภอบางละมุงที่มาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน และ 1-10 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงชั้น 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง