วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุงประจำปี 2563 ครั้งที่ 9
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 21:16 29 มกราคม 2563

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุงประจำปี 2563 ครั้งที่ 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนจิตอาสา กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง และผู้ประกอบการต่างๆ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง