นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย และคณะผู้บริหาร/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 15:35 09 พฤษภาคม 2565

วันที่ 2 พฤษาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย และคณะผู้บริหาร/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
ดังนี้
📌กิจกรรม : ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ถนนสาธารณะบริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
📌ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : รวม 120 คน
📌ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหา อุปสรรค
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง