นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และพสกนิกรชาวตำบลบางละมุงทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 15:42 09 พฤษภาคม 2565

อำเภอบางละมุงจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล
☄️ วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดประชุมคงคา ต.บางละมุง อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช ท่านนายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และพสกนิกรชาวตำบลบางละมุงทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จัดโดยคณะสงฆ์อำเภอบางละมุง ซึ่งจะจัดพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน

จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง