นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง(ประธานกรรมการ) พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19" ชุมชนเกาะล้าน
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 19:02 09 พฤษภาคม 2565

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบรรยายสรุป อำเภอบางละมุง โดยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง(ประธานกรรมการ) พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19" ชุมชนเกาะล้าน เพื่อให้ชุมชนเกาะล้านสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่และเป็นการพัฒนานำร่องเพื่อเป็นแบบอย่าง ให้หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง