นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวในศูนย์แยกกักตัวชุมชน CI เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 19:12 09 พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวในศูนย์แยกกักตัวชุมชน CI เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดให้กับนายไพรัตน์ ไตรศุภโชค นายกเทศมนตรีตำบลห้วยใหญ่ และคณะณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง