นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้ นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุมงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับ เทสโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ บริจาคอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาฟ้าทลายโจร ให้กับ ผู้ถูกกักตัวในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัททีโอดีไซน์แอนพร็อพเพอร์ตี้ 2013
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 20:13 09 พฤษภาคม 2565

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้ นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุมงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับ เทสโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ บริจาคอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาฟ้าทลายโจร ให้กับ ผู้ถูกกักตัวในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัททีโอดีไซน์แอนพร็อพเพอร์ตี้ 2013 จำกัดซึ่งถูกสั่งปิดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคมถึงวันที่ 24 กันยายน 2564
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง