ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 18:37 13 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล.ลำรางสาธารณะ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง