ประมวลภาพกิจกรรมและเหตุการณ์
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.บางละมุง
ประชุมความมั่นคงอำเภอบางละมุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
ประชุม TO BE NUMBER ONE
การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ
ประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2558
ประชุมสามัญ สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
TO BE NUMBER ONE อำเภอบางละมุง
การประชุมเพื่อเตรียมงานประจำปี
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดขอบเขตชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี
ประชุมการจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้าง ครั้งที่ 4
ประชุมสมาคมนักธุรกิจ และ การท่องเที่ยว เมืองพัทยา
การประชุมการดำเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอำเภอบางละมุง
ประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง
ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางละมุง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ 2/2558
ประชุมความมั่นคง อำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2558
1 2 3 4 5 6 7 8 9 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง