TO BE NUMBER ONE อำเภอบางละมุง
การประชุมเวลาเผยแพร่ - 22:53 27 กุมภาพันธ์ 2558

วันนี้ - 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการประสานการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอบางละมุง ณ ห้องประชุมบรรยายสรุป ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง