วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 19.19 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางเข้าร่วมพิธีเดินธูปใหญ่ เนื่องในพิธีชิวเก้า “วันเจคี้ยิก” เป็นวันที่สาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนที่ทานเจ ละเว้นเนื้อสัตว์และ ไหว้เทพเจ้าทุกพระองค์ ในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อความเป็นศิริมงคล
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 16:35 12 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 19.19 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยสาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีน เดินทางเข้าร่วมพิธีเดินธูปใหญ่ เนื่องในพิธีชิวเก้า “วันเจคี้ยิก” เป็นวันที่สาธุชนชาวไทยเชื้อสายจีนทุกคนที่ทานเจ ละเว้นเนื้อสัตว์และ ไหว้เทพเจ้าทุกพระองค์ ในช่วงเทศกาลกินเจเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จ้งหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายอำนาจ เจริญศรี

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง