ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวลาเผยแพร่ - 20:40 14 สิงหาคม 2562

โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง