วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 00:55 29 เมษายน 2566

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 น.
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง