ตรวจวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
ฝ่ายความมั่นคงเวลาเผยแพร่ - 22:58 24 มีนาคม 2558

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 8.00 น. นายชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางละมุง นายโกสินทร์ วีระนันทนาพันธ์ หัวหน้าสำนักงานขนส่ง จังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ทหารจากมบท.14 ร่วมปล่อยแถวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางละมุง สมาชิก อปพร. อำเภอบางละมุง เจ้าหน้าที่ขนส่ง ตรวจสอบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองปรือและตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง