ประมวลภาพกิจกรรมและเหตุการณ์
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช. ศิรณ์ฏฐ แก้วศรีปราชญ์ ซึ่งป่วยเป็นโรคไม่มีรูทวารแต่กำเนิด
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2566
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง และ นางกัลยรักษ์ สิริสวัสดินุกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ชลบุรี สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ” ครั้งที่ 12
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันดินโลกและวันพ่อแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ(กบอ.) กำนันและผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบางละมุง ประจำเดือนธันวาคม 2565
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีทำบุญและฟังเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุง เข้าพบนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานและได้พบปะพูดคุยร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุงและฝ่ายสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจเพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือครอบครัวของ ด.ช.ศิรณ์ฏฐ แก้วศรีปราชญ์ เด็กไม่มีรูทวารและได้สอบถามปัญหาความต้องการและสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือต่อไป
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ร่วมมอบแจกันดอกไม้ เนื่องในงานวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 44 ปี และร่วมทำบุญครบรอบ 1 ปี ดร.สันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07:30 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอำเภอ รับพระราชทานพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้ นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เที่ยวชุมชน ยลวิถี ถนนสายวัฒนธรรม "หอมไอดิน วิถีถิ่น บ้านหนองพลับ
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย และคณะผู้บริหาร/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และพสกนิกรชาวตำบลบางละมุงทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง