ประมวลภาพกิจกรรมและเหตุการณ์
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธี นำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนายอำเภอ รับพระราชทานพลังแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้ นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ท่านฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เที่ยวชุมชน ยลวิถี ถนนสายวัฒนธรรม "หอมไอดิน วิถีถิ่น บ้านหนองพลับ
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วยนายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย และคณะผู้บริหาร/ พนักงานส่วนท้องถิ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ และพสกนิกรชาวตำบลบางละมุงทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง(ประธานกรรมการ) พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19" ชุมชนเกาะล้าน
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะ พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง และนางลลิตภัทร สิงหเดโช นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยนให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโควิด-19 ที่กักตัวในศูนย์แยกกักตัวชุมชน CI เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมายให้ นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุมงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับ เทสโก้โลตัส สาขาพัทยาใต้ บริจาคอาหารปรุงสุก จำนวน 200 กล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง และยาฟ้าทลายโจร ให้กับ ผู้ถูกกักตัวในแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัททีโอดีไซน์แอนพร็อพเพอร์ตี้ 2013
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง(ประธานกรรมการ) และนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา(รองประธานกรรมการ) พร้อมคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด-19" ชุมชนเกาะล้าน
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมนายวินัย อินทร์พิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ,นายวันชัย แสนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ,นายสมโชค ยินดีสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ,นายอตินาท อินทร์พิทักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของโรงแรมรมัญญา รีสอร์ท ซึ่งได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย(Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่เพิ่มจำนวนขึ้น
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมด้วย เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร้อยตำรวจเอก ธนาบดี ธูปเทียนรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีฯ ซึ่งโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยปลัดอำเภอบางละมุงและกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย นางสาวภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง และกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 164 ราย ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบางละมุงในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง มอบหมาย สำนักทะเบียนอำเภอบางละมุง ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย และเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จัดทำบัตรประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง