ประมวลภาพกิจกรรมและเหตุการณ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานประชุมเพลิงศพ นายเยาะ เกตุแจ้
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2563
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง /นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้ตามโครงการ “กิ่งกาชาด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบางละมุง " จำนวน 2 รายโดยได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องใน "วันสถาปนาเมืองพัทยา" ครบรอบ 42 ปี
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้และการเปิดอบรมผู้ช่วยครูผู้สอน หลักสูตรด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ ระดับ 2
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.30 น. นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน เปิดงานพลุนานาชาติ Pattaya Fireworks Festival 2020 พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานการชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และถวายพระพรในหลวงรัชกาลที่ 10
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือนพฤศจิกายน​ 2563​ ครั้งที่​ 7
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันลอยกระทง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม บุคลากร อาสาสมัคร พ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญา
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ที่ยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสีสันตะวันออก สีสัน EEC ครั้งที่ 11 พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมพิธีเปิด
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมนำพสกนิกรอำเภอบางละมุง กล่าวถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง