ประมวลภาพกิจกรรมและเหตุการณ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดกิจกรรมอำเภอบางละมุงร่วมใจขจัดภัยโรคไข้เลือดออก มีการปล่อยขวนรถประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ระบาดแต่ละตำบลของอำเภอบางละมุง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร​ มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดี และประธานในพิธีเปิดเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา Pattaya International Fireworks Festival 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดย นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประธานคณะกรรมการตัดสินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยนายสันติสุข สันติศาสนสุข ข้าราชการบำนาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ประเมินคะแนนและตัดสินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบางละมุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสากิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดขยะมูลฝอยและตัดหญ้า
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรรมการปกครอง พร้อมด้วย นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศบาลเมืองหนองปรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน และผู้นำชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางสาธารณะประโยชน์ หลังพบว่ามีการถมที่รุกล้ำทางสาธารณะ ความยาวประมาณ 500 เมตร ทั้งนี้เพื่อนำคืนทางสาธารณะประโยชน์กลับมาให้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาร่วมกัน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 03.30น.นายอำนาจ​ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการบางละมุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน Anti_drugs cocorun 2019​
วันที่ 12 พฤษภาคม​ 2562 เวลา 15.30น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมพิธีฌาปนกิจศพไร้ญาติในงานงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า​ครั้งที่ 6
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายเพชน ไกรนุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ดิเอราวัณกรุ๊ปนำพนักงานในเครือเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าใต้ทะเลครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความสมบูรณ์คืนสู่ท้องทะเลบ้านนาเกลือ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง และนายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพไร้ญาติ ในงานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติล้างป่าช้า ครั้งที่ 6 (คืนสุดท้าย)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายอำนาจ​ เจริญศรี​ นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง​ มั่งคั่ง​ ยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-17.30 น.นายอำนาจ เจริญศรี​ นายอำเภอบางละมุง​ นำคณะข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
วันที่​ 2 พฤษถาคม​ 2562​ เวลา​ 13.30​ น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้ประชาชนได้มาร่วม แสดงความจงรักภักดี การถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น.นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุงให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาททหารเกณฑ์ผลัดที่ 1 ประจำปี 2562
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมเป็นประธานพิธีโครงการบรรพชา – อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 48 รูป
หน้าก่อน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 หน้าต่อไป
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง