วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุง เข้าพบนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานและได้พบปะพูดคุยร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 01:12 29 เมษายน 2566

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น.
นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุง เข้าพบนายวิสิทธิ์ ชวลิตนิติธรรม ประธานมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานและได้พบปะพูดคุยร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ, นายประสาน เจริญพรวรนาม, นายพรชัย วชิระนันทกุล, นายธีระ ฤทธิ์เกรียงไกร, นายประวิทย์ อนันต์จิตสุภาและนายสมศักดิ์ รัชตะสาคร
ทั้งนี้ได้หารือการประสานการทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงต่อไป ณ มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง