วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. และจิตอาสาอำเภอบางละมุง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 19:31 29 มกราคม 2563

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. และจิตอาสาอำเภอบางละมุง ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ. 1​จุดบริการประชาชนตำบลโป่ง 2​ จุดบริการประชาชนตำบลห้วยใหญ่ 3​ จุดบริการประชาชนหน้าสภ.ห้วยใหญ่​ 4 จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลเขาไม้แก้ว 5. จุดบริการประชาชนตำบลบางละมุง​ 6 จุดบริการประชาชนแยกมิตรกมล และ​ จุดบริการประชาชนหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง