วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการร่วมกัน จัดโครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 14:21 07 ตุลาคม 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน บูรณาการร่วมกัน จัดโครงการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โดมเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง