วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 14:23 07 ตุลาคม 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการเร่งด่วน ป้องกันวิกฤตการณ์จาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมทัพพระยาศาลาว่าการเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง