วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 14:30 07 ตุลาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง