อำเภอบางละมุงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 14:42 07 ตุลาคม 2563

อำเภอบางละมุงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อสีฟ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง