วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 14:55 07 ตุลาคม 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยมีพิธีสงฆ์และถวายภัตตาหารเช้า และพิธีอ่านสารฯ รวมทั้งได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอบางละมุง คณะกรรมการบริหารงานอำเภอ, คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง