วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมที่ผ่านเวลาเผยแพร่ - 15:07 07 ตุลาคม 2563

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุงและคณะผู้บริหารพื้นที่อำเภอบางละมุง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีการมอบทุนการศึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จำนวน 52 ทุน และมอบทุนการศึกษาของกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง จำนวน 57 ทุน ให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ และได้มีการมอบถุงยังชีพตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 200 ถุง ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบางละมุง
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง