ขอเชิญจองชื่อสกุลประทานของสมเด็จพระสังฆราช
ฝ่ายทะเบียนและบัตรเวลาเผยแพร่ - 22:46 28 มิถุนายน 2556

ขอเชิญ

จองชื่อสกุลประทาน ของ สมเด็จพระสังฆราชฯ เนื่องจากมีพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ทรงอธิฐานจิตให้กรมการปกครอง นำชื่อสกุลประทานออกให้ประชาชนจองใช้ จำนวน ๒๕๕๖ ชื่อสกุล

โดยให้ประกาศจองให้ได้ทาง www.dopa.go.th หรือ www.borathailand.org/list.htm ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๑ ตุลาคมจัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง