โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ฝ่ายความมั่นคงเวลาเผยแพร่ - 19:20 11 กรกฎาคม 2556

วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจนันท์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง ได้รับเกียรติเป็นวิทยกร โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง