เชิญรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการสถานบริการ ในเรื่อง Zoning และเวลา เปิด-ปิด
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 12:05 19 สิงหาคม 2556

ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง

อำเภอบางละมุงร่วมกับสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัดชลบุรี ได้จัดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการสถานบริการ ในเรื่อง Zoning และเวลา เปิด-ปิด โดยเชิญคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวของสภาผู้แทนราษฏรและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังปัญหาเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขต่อไป จึงขอเรียนเชิญเจ้าของหรือผู้ประกอบการสถานบริการเข้าร่วมรับฟังและเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบางละมุง


จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง