นายอำเภอแหนวเพชร
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 06:36 02 ธันวาคม 2557

1 ธันวาคม 2557 นายอำเภอบางละมุง นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รับมอบรางวัล โครงการนายอำเภอแหวนเพชร โดย มีรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นผู้มอบ และให้โอวาทแก่ นายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ปลัดอำเภอที่มีผลงานดีเด่น สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการปฏิบัติหน้าที่
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง