ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายธารน้ำใจ ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์เวลาเผยแพร่ - 22:01 14 กรกฎาคม 2558

ประกาศอำเภอบางละมุง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสายธารน้ำใจ

ช่วงที่ ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดระเบียบสังคม
ดาวน์โหลด

นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ

นายอำเภอบางละมุง
webinmotion.nl
Created by
Webinmotion
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง